Przegląd Kalwaryjski


Wydawca Wydaw. CALVARIANUM
ISSN 1234-6004
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w zespole pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/