Acta Geotechnica


Wydawca Springer
ISSN 1861-1125
e-ISSN 1861-1133
Impact Factor dla czasopisma 0.905 (od 2012)
1.86 (od 2013)
2.493 (od 2014)
2.426 (od 2015)
2.801 (od 2016)
2.779 (od 2017)
3.247 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2013)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Klasyfikacja ASJC 1901 Earth and Planetary Sciences: Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cudny, Marcin; Truty, Andrzej
Refinement of the Hardening Soil model within the small strain range
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Geotechnica
Data wydania: 2020
ISSN: 1861-1133
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.247
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Przecherski, P.; Pietruszczak, S.
On specification of conditions at failure in interbedded sedimentary rock mass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Geotechnica
Data wydania: 2020
ISSN: 1861-1133
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.247
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/