Applied Computer Science : ACS


Wariant tytułu Applied Computer Science
Wydawca Polish Association for Knowledge Promotion
ISSN 1895-3735
e-ISSN 2353-6977
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Tomczyk, Marcin; Plichta, Anna; Mikulski, Mariusz
Application of image analysis to the identification of mass inertia momentum in electromechanical system with changeable backlash zone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Tomczyk, Marcin; Borowik, Barbara; Mikulski, Mariusz
Identification of a backlash zone in an electromechanical system containing changes of a mass inertia moment based on a wavelet–neural method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/