Physical Review Accelerators and Beams


Wydawca American Physical Society
e-ISSN 2469-9888
Impact Factor dla czasopisma 1.413 (od 2017)
1.788 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2016)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.852 (od 2017)
2.262 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 3101 Physics and Astronomy: Physics and Astronomy (miscellaneous)
3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Caretta, O.; Łacny, Ł. et al
Proton beam induced dynamics of tungsten granules
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.788
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/