Results in Physics


Wydawca Elsevier
e-ISSN 2211-3797
Impact Factor dla czasopisma 1.337 (od 2015)
0.946 (od 2016)
2.147 (od 2017)
3.042 (od 2018)
Lista MNiSW nie (od 2013)
A (od 2016)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
25 (od 2016)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.88 (od 2017)
1.046 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

El Naggar, A. M.; Albassam, A. A.; Lakshminarayana, G.; Lee, Dong-Eun; Yoon, Jonghun; Park, Taejoon; Kityk, I. V.; Czaja, P.; Nowak, M.; Gondek, E.
Laser-stimulated birefringence of Ga2O3-La2S2.95Se0.05 glasses for optical recording of information
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 3.042
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/