Frontiers in Human Neuroscience


Wydawca Frontiers Media S.A.
e-ISSN 1662-5161
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
30 (od 2013)
35 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 3206 Psychology: Neuropsychology and Physiological Psychology
2738 Medicine: Psychiatry and Mental health
2802 Neuroscience: Behavioral Neuroscience
2808 Neuroscience: Neurology
2803 Neuroscience: Biological Psychiatry
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Semary, Noura A.; Ahmed, Wesam; Amin, Khalid; Pławiak, Paweł; Hammad, Mohamed
Improving sentiment classification using a RoBERTa-based hybrid model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frontiers in Human Neuroscience
Data wydania: 2023
ISSN: 1662-5161
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/