Archives of Biochemistry and Biophysics


Wydawca Elsevier
ISSN 0003-9861
e-ISSN 1096-0384
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1312 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Molecular Biology
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Wyżga, Beata; Skóra, Magdalena; Wybraniec, Sławomir; Hąc-Wydro, Katarzyna
Study on the effect of blackcurrant extract – based preservative on model membranes and pathogenic bacteria
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Biochemistry and Biophysics
Data wydania: 2023
ISSN: 1096-0384
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/