Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line w produkcji powłok polimerowych


Numer umowy LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Rodzaj projektu LIDER
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 17

Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Spektroskopowe badania nowych kompleksów samaru(III)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman
Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.931
Dzięciołowska, Karolina; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Spektrofluorymetryczna metoda pomiarów grubości powłok polimerowych z wykorzystaniem luminescencyjnych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna
Badania on-line polimerowych materiałów powłokowych przy wykorzystaniu luminescencyjnych kompleksów samaru(III) jako innowacyjnych organiczno-nieorganicznych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Kamińska-Borek, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Monitoring of photocopolymerization of trimethylolpropane triacrylate with glycidyl methacrylate using by fluorescence spectroscopy technique
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Przydatność metody spektroskopii fluorescencyjnej i różnicowej fotokalorymetrii skaningowej w badaniach kinetyki fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Właściwości i zastosowanie pochodnych 2H-1-benzopiran-2-onu jako związków pochodzenia naturalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Właściwości i zastosowanie pochodnych 2h-1-benzopiran-2-onu jako związków pochodzenia naturalnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Czarna, Magdalena; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych o zastosowań w naukach life science
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Fluorofory acenaftenowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Sterowanie i kontrola w czasie rzeczywistym kinetyką procesu fotopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Czarna, Magdalena; Ortyl, Joanna
Assessing the applicability of 2H-1-benzopyran-2-one derivatives as a fluorescent molecular sensor for on-line monitoring photopolymerization processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Badania spektroskopowe pochodnych trifenylopirydyn do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Przydatność techniki fluorescence probe technology do monitorowania przebiegu fotoutwardzania w czasie rzeczywistym kompozycji stomatologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/