Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni (zadanie 2)
Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych


Numer umowy Ś-1/229/2015/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Szczepanek, Robert
Usługa przeglądania WMS jako potencjalne źródło warstw rastrowych, na przykładzie Corine Land Cover 2012
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/