Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych


Numer umowy 0888/B/H03/2011/40
Numer projektu N N209 088840
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Makara, A.; Generowicz, A.; Kowalski, Z.
Assessment and comparison of technological variants of the sodium tripolyphosphate production with the use of multi-criteria analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.037
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin
Regulacja składu fazowego TPFS w zależności od parametrów kalcynacji i recyrkulacji produktu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Impact Factor: 0.344
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/