Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych


Numer umowy 0450/B/T02/2011/40
Numer projektu N N506 045040
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna; Tracz, Tomasz
Concrete propensity to fire spalling: testing and observations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hager, Izabela; Foryś, Jakub
Metoda oceny jakości betonu na podstawie głębokości zagłębienia łącznika wstrzeliwanego osadzakiem prochowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Domagała, Lucyna; Hager, Izabela
Badania ultradźwiękowe w diagnozowaniu strat wytrzymałości konstrukcyjnych betonów lekkich, poddanych działaniu wysokiej temperatury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/