betaOd prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Philipsa


Numer umowy UMO-2015/19/N/ST4/00007
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
Computational insights into reduction of the Phillips CrOx/SiO2 catalyst by ethylene and CO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 6.844
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/