Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando


Numer umowy UMO-2015/17/D/ST8/01252
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 7

Gancarczyk, Anna; Iwaniszyn, Marzena; Piątek, Marcin; Korpyś, Mateusz; Sindera, Katarzyna; Jodłowski, Przemysław J.; Łojewska, Joanna; Kołodziej, Andrzej
Catalytic combustion of low-concentration methane on structured catalyst supports
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.141
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chlebda, Damian K.; Stachurska, Patrycja; Jędrzejczyk, Roman J.; Kuterasiński, Łukasz; Dziedzicka, Anna; Górecka, Sylwia; Chmielarz, Lucjan; Łojewska, Joanna; Sitarz, Maciej; Jodłowski, Przemysław J.
DeNOx abatement over sonically prepared iron-substituted Y, USY and MFI zeolite catalysts in lean exhaust gas conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.504
Jodłowski, Przemysław J.; Chlebda, Damian K.; Jędrzejczyk, Roman J.; Dziedzicka, Anna; Kuterasiński, Łukasz; Sitarz, Maciej
Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 4.439
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chlebda, Damian K.; Jędrzejczyk, Roman J.; Jodłowski, Przemysław J.; Łojewska, Joanna
Surface structure of cobalt, palladium, and mixed oxide‐based catalysts and their activity in methane combustion studied by means of micro‐Raman spectroscopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.879
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, Przemysław J.; Jędrzejczyk, Roman J.; Chlebda, Damian K.; Dziedzicka, Anna; Kuterasiński, Łukasz; Gancarczyk, Anna; Sitarz, Maciej
Non-noble metal oxide catalysts for methane catalytic combustion: Sonochemical synthesis and characterisation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 3.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, Przemysław J.; Kuterasiński, Łukasz; Jędrzejczyk, Roman J.; Chlebda, Damian; Gancarczyk, Anna; Basąg, Sylwia; Chmielarz, Lucjan
DeNOx abatement modelling over sonically prepared copper USY and ZSM5 structured catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 3.465
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jodłowski, P. J.; Jędrzejczyk, R. J.; Chlebda, D.; Gierada, M.; Łojewska, J.
In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 45
Impact Factor: 6.759
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/