Opracowanie nowoczesnych metod oceny trwałości resztkowej elementów ciśnieniowych instalacji energetycznych (OTREC)


Numer umowy PBS1/A4/4/2012
Akronim OTREC
Rodzaj projektu Program Badań Stosowanych
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Jaremkiewicz, Magdalena; Dzierwa, Piotr; Taler, Dawid; Taler, Jan
Monitoring of transient thermal stresses in pressure components of steam boilers using an innovative technique for measuring the fluid temperature
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 5.537
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Dawid
Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 11
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/