Kinematyka i dynamika platformy Stewarta z przegubami kulistymi


Numer umowy M-4/370/2012/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Struski, Józef; Kowalski, Marek S.
Analiza kinematyki czterowahaczowego zawieszenia kół kierowanych za pomocą układów równań więzów geometrycznych o różnej strukturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6328
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/