Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej


Numer umowy PPI/PRO/2018/1/00013/U/001
Rodzaj projektu program wymiany akademickiej pn. PROM
Jednostka finansująca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Drabczyk, A.; Kudłacik-Kramarczyk, S.; Tyliszczak, B.; Rudnicka, K.; Urbaniak, M.; Michlewska, S.; Królczyk, J. B.; Gajda, P.; Pielichowski, K.
Measurement methodology toward determination of structure-property relationships in acrylic hydrogels with starch and nanogold designed for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 2.791
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques
New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.76
Nowak-Michta, Aneta
Impact analysis of air-entraining and superplasticizing admixtures on concrete compressive strength
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata
Shrinkage and strength for cement mortars with addition of amorphous aluminum silicate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej
The research of mortars shrinkage made with reclaimed aggregate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Kubik, M.; Goldasz, J.
Multiphysics model of an MR damper including magnetic hysteresis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.628
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/