Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej


Numer umowy PPI/PRO/2018/1/00013/U/001
Rodzaj projektu program wymiany akademickiej pn. PROM
Jednostka finansująca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Nowak-Michta, Aneta
Impact analysis of air-entraining and superplasticizing admixtures on concrete compressive strength
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata
Shrinkage and strength for cement mortars with addition of amorphous aluminum silicate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej
The research of mortars shrinkage made with reclaimed aggregate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Kubik, M.; Goldasz, J.
Multiphysics model of an MR damper including magnetic hysteresis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.628
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/