Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów
Development of 3D printing technology for construction and facade prefabricated elements made of concrete composites and geopolymers


Numer umowy POIR.04.01.04-00-0096/18
Rodzaj projektu Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój
Jednostka finansująca Fundusze Europejskie


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 16

Hebda, Marek; Marczyk, Joanna; ; Ziejewska, Celina; Korniejenko, Kinga; Szechyńska-Hebda, Magdalena; Góra, Mateusz
Development of 3D printing technology for ecofriendly construction
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Marczyk, Joanna; Ziejewska, Celina; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał; Marzec, Witold; Góra, Mateusz; Dziura, Paweł; Sprince, Andina; Szechyńska-Hebda, Magdalena; Hebda, Marek
Properties of 3D printed concrete–geopolymer hybrids reinforced with aramid roving
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marczyk, Joanna; Ziejewska, Celina; Pławecka, Kinga; Bąk, Agnieszka; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Hager, Izabela; Mikuła, Janusz; Lin, Wei-Ting; Hebda, Marek
Optimizing the l/s ratio in geopolymers for the production of large-size elements with 3D printing technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Korniejenko, Kinga; Bednarz, Sebastian; Sroczyk, Piotr; Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Figiela, Beata; Szechyńska-Hebda, Magdalena; Hebda, Marek
3D printing of concrete-geopolymer hybrids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Bazan, Patrycja; Hebda, Marek; Choińska, Marta; Lin, Wei-Ting
Fracture behavior of long fiber reinforced geopolymer composites at different operating temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marczyk, Joanna; Ziejewska, Celina; Gądek, Szymon; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał; Góra, Mateusz; Kurek, Izabela; Doğan-Sağlamtimur, Neslihan; Hebda, Marek; Szechyńska-Hebda, Magdalena
Hybrid materials based on fly ash, metakaolin, and cement for 3D printing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Miernik, Krzysztof; Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Hebda, Marek; Cheng, An; Lin, Wei-Ting
Mechanical and fracture properties of long fiber reinforced geopolymer composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurek, Izabela; Łach, Michał; Mierzwiński, Dariusz; Hebda, Marek
Effect of Portland cement addition on the setting time of geopolymer concrete
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Marczyk, Joanna; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał; Hebda, Marek
Development of innovative 3D printing technologies for concrete and geopolymer composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Ziejewska, Celina; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Hebda, Marek
Influence of fibers addition on the mechanical properties of geopolymer composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Korniejenko, Kinga; Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Hebdowska-Krupa, Maria; Mierzwiński, Dariusz; Gądek, Szymon; Hebda, Marek
Development of 3D printing technology for geopolymers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Korniejenko, Kinga; Łach, Michał
Geopolymers reinforced by short and long fibres - innovative materials for additive manufacturing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Opinion in Chemical Engineering
Data wydania: 2020
ISSN: 2211-3398
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.163
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gado, R. A.; Hebda, Marek; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Alkali activation of waste clay bricks: influence of the silica modulus, SiO2/Na2O, H2O/Na2O molar ratio, and liquid/solid ratio
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szechyńska-Hebda, M.; Marczyk, J.; Ziejewska, C.; Hordyńska, N.; Mikuła, J.; Hebda, M.
Neutral geopolymer foams reinforced with cellulose studied with the FT-Raman spectroscopy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marczyk, Joanna; Ziejewska, Celina; Łach, M.; Korniejenko, Kinga; Lin, W. T.; Hebda, M.
Possibilities of using the 3D printing process in the concrete and geopolymers application
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łach, Michał; Hebdowska-Krupa, Maria; Mierzwiński, Dariusz; Korniejenko, Kinga
Mechanical properties of geopolymers reinforced with carbon and aramid long fibers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania: 2019
ISSN: 1757-899X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/