Opracowanie materiałów geopolimerowych z czerwonego szlamu – odpadu kopalnianego powstającego podczas wydobycia boksytu („SMART-G”)


Numer umowy ERA-MIN2-3/SMART-G/1/2022
Akronim M-ERA-NET
Rodzaj projektu GEOMAT
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Figiela, Beata; Brudny, Karolina; Lin, Wei-Ting; Korniejenko, Kinga
Investigation of mechanical properties and microstructure of construction-and demolition-waste-based geopolymers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Composites Science
Data wydania: 2022
ISSN: 2504-477X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Sitarz, Mateusz; Figiela, Beata; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Mróz, Katarzyna; Castro-Gomes, João; Hager, Izabela
Mechanical response of geopolymer foams to heating – managing coal gangue in fire-resistant materials technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.004
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/