Politechnika Łódzka


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Łódzkiej

Lodz University of Technology Press
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 9

Czaplicka, Zofia; Czaplicka, Anna
Rola światła w funkcjonowaniu miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ściężor, Tomasz
Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kisilewicz, Tomasz; Nowak, Katarzyna
Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli WIL Politechnika Krakowska
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Żyra, Agnieszka; Wójcik, Ziemowit
Zadania i wyzwania stojące przed samorządem doktorantów w świetle przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zin, Barbara
„Wirtualna rzeczywistość” w strukturze miasta – ochrona dziedzictwa przemysłowego w procesie dydaktycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Derlatka, Adam
Śródmieście Radomia – problemy i kierunki rewitalizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Urbańska, Marta
Polska architektura późnego modernizmu – plomby miejskie: dziedzictwo na pozór znane i niekoniecznie rewitalizowane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tomczyk, Krzysztof
Approximate functions for determining the integral square error generated by voltage output accelerometer
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Derkowski, Wit; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
Attempts to apply flexible adhesives in strengthening of bent RC beams with CFRP laminates
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/