Polska Akademia Nauk


Wariant nazwy wydawcy Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

Komisja Nauk Psychologicznych PAN o/Katowice

Komisja Nauk Filologicznych PAN. Oddział we Wrocławiu

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  
przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 14

Baran-Gurgul, Katarzyna; Kołodziejczyk, Katarzyna; Rutkowska, Agnieszka
Czasowa i przestrzenna zmienność średniego przepływu w Polsce - ujęcie regionalne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Baran-Gurgul, Katarzyna
Przestrzenno-czasowa analiza ryzyka wystąpienia niżówek maksymalnych w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2021
Podhalański, Bogusław
Ikoniczne, architektoniczne wyznaczniki kulturowe miast śląskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Baron, Marcin; Bartoszek, Adam; Blazy, Rafał; Gasidło, Krzysztof; Janiszek, Monika, ; Klasik, Andrzej; Markowski, Tadeusz; Mazur-Belzyt, Katarzyna; Luk, Palmen; Pancewicz, Alina; Pięta-Kanurska, Małgorzata; Runge, Jerzy; Twardoch, Agata; Wrana, Krzysztof
Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zastosowania badań kwestionariuszowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody
Typ: książka
Redaktor: Sobotka, Anna, Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Zima, Krzysztof
Wnioskowanie z przypadków w prognozowaniu kosztów robót budowlanych opartym na modelu BIM
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Drozd, Wojciech
Modele klasyfikacyjne i grupowanie pojęciowe jako narzędzia wspomagające badanie wypadkowości w polskim budownictwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leśniak, Agnieszka
Wspomaganie decyzji przetargowych wykonawców z zastosowaniem metod matematycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Podhalański, Bogusław
The dilemma regarding contemporary forms of religious architecture – "Do whatever you want" or the canon
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kowalska-Koczwara, Alicja; Romańska-Zapała, Anna
Analiza sprawności wzrokowo-ruchowej operatorów maszyn roboczych pod wpływem wibracji niskiej częstotliwości o oddziaływaniu miejscowym oraz hałasu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Siuta, Tomasz
Analysis of flow in a rectangular channel with a bypass
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2007
Hachaj, Paweł S.
Modelling of a two-dimensional velocity field for the water flow in the lake of Dobczyce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2007
Gajewski, Antoni
Pewne problemy optymalizacji kształtu prętów przy niekonserwatywnych zagadnieniach stateczności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1970
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/