Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 6

Tabaka, Przemysław; Ściężor, Tomasz
Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów wertykalnego natężenia oświetlenia na nieruchomościach mieszkalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ściężor, Tomasz
Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kugiel-Abuhasna, Izabela
Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji „Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1”
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4
Typ: książka
Redaktor: Kubicka, Emilia, Berend, Małgorzata, Rittner, Michalina
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Rittner, Michalina
Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Węglarczyk, Stanisław
Roczne minimalne średnie D-dobowe przepływy w prawostronnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/