Uniwersytet Rzeszowski


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Zakład Architektury Krajobrazu
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 17

Magiera, Jan
Muzeum otwarte jako sposób na kreowanie atrakcyjnego wizerunku niewielkiego miasta na przykładzie Sułkowic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kronowski, Dariusz
Lego House "Dom Lego" – muzeum i interaktywne centrum rozrywki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz; Poleski, Jacek
„Starostwo” w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Para, Sławomir
Impact of the supporting ball joint's real rotational ability in a vehicle McPherson suspension on its feasible design modification
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kugiel-Abuhasna, Izabela
Rozwijanie sprawności czytania tekstów naukowych w języku polskim jako obcym do celów akademickich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Rittner, Michalina
Stopień trudności słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii sztuki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Moszumański, Ryszard
Przenikalność cieplna izotropowych i anizotropowych materiałów ciernych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kwiatkowski, Krzysztof
Aporie i sprzeczności związane ze współczesnymi przemianami
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Michałowski, Stanisław; Sobczyk, Andrzej
Zastosowanie krat pomostowych wciskanych w warunkach obniżonej temperatury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Chwastek, Stefan
Minimalizacja drgań ładunku przenoszonego przez żurawie z wychylnym wysięgnikiem obrotowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kugiel-Abuhasna, Izabela
O integracji nauczania języka akademickiego i treści : autorska prezentacja podręcznika języka ekonomicznego dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1 "Wybraliśmy ekonomię"
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Rittner, Michalina
Zarys programu nauczania cudzoziemców historii sztuki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Furlepa, Ewa
Zachowanie walorów krajobrazowych okolic Komarowa – ochrona tożsamości krajobrazu wiejskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Czarny-Piotrowska, Joanna
Stracona szansa wzorcowych mieszkaniowych osiedli robotniczych dawnych zakładów przemysłu cukrowniczego – na wybranych przykładach miasteczek i wsi w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ozimek, Agnieszka
Wirtualny ogród – o komputerowym modelowaniu i wizualizacji drzew
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuc, Sabina
Wystawy BUGA – sposób na budowanie krajobrazu Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zachariasz, Agata
Dlaczego warto ocalić dwór w krajobrazie. O ochronie założeń dworskich i pałacowych na wybranych przykładach z Polski południowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/