Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej


Wariant nazwy wydawcy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie

Wydaw. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Oddział w Krakowie
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 25
12
następne

Spyrka, Mariusz
Koncepcja wykorzystania kompozytowego materiału z odpadów polimerowych w strefie przejściowej mostów zintegrowanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz; Stecz, Piotr
Prognoza wpływu drgań na budynki i ludzi w aspekcie wymagań środowiskowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Chudyba, Łukasz; Kańka, Stanisław
Porównanie wybranych kryteriów odbioru monoblokowych podkładów strunobetonowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gertz, Jan; Kula, Tomasz
Zagrożenia zewnętrzne wpływające na bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Janowiec, Filip; Ćwiertnia, Radosław; Poprawski, Kacper
Zarządzanie zasobami sprzętowymi i ludzkimi w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii IoT
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pochopień, Jan; Kwiecień, Arkadiusz
Analiza SWOT zastosowania złącza polimerowego jako podatnego zespolenia w konstrukcjach mostowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bauer, Marek; Kisielewski, Piotr
Analiza czasu trwania pieszych etapów podróży różnymi środkami transportu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rudnicki, Andrzej
Wybrane uwarunkowania dla sieci dróg i ulic w planowaniu ruchu miejskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starowicz, Wiesław; Nosal Hoy, Katarzyna
Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bauer, Marek; Szarata, Andrzej
KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej; Kucharski, Rafał
Modelowanie skutków zjawiska wzbudzenia (tłumienia) ruchu w analizach efektywności miejskich inwestycji drogowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szarata, Andrzej
Zintegrowane węzły przesiadkowe w procesie kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2019

Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego. Cz. 1
Typ: książka
Redaktor: Starowicz, Wiesław
Data wydania: 2019
Chyba, Andrzej
Czas pracy załóg wykonujących transport drogowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Starowicz, Wiesław; Szałkowski, Mariusz
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Starowicz, Wiesław
Podstawy funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bryniarska, Zofia; Chyba, Andrzej; Starowicz, Wiesław
Organizacja i technologia przewozu osób oraz rzeczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra
Standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bryniarska, Zofia
Międzynarodowe umowy celne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bryniarska, Zofia
Międzynarodowe uwarunkowania prawne przewozów rzeczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/