InTech


Wariant nazwy wydawcy IntechOpen
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 9

Taler, Dawid; Taler, Jan; Trojan, Marcin
The CFD based method for determining heat transfer correlations on individual rows of plate-fin and tube heat exchangers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mitianiec, Wladyslaw
Modern pneumatic and combustion hybrid engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Spórna-Kucab, Aneta; Michałowski, Tadeusz
Principles of titrimetric analyses according to generalized approach to electrolytic systems (GATES)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Spórna-Kucab, Aneta; Michałowski, Tadeusz
A distinguishing feature of the balance 2∙f(O)−f(H) in electrolytic systems: The reference to titrimetric methods of analysis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Spórna-Kucab, Aneta; Michałowski, Tadeusz
Solubility products and solubility concepts
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Spórna-Kucab, Aneta; Michałowski, Tadeusz
Generalized Electron Balance (GEB) as the law of nature in electrolytic redox systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Acrylates in dental applications
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jarosińska, Elżbieta; Pierzga, Katarzyna
Estimating flood quantiles on the basis of multi-event rainfall simulation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jaremkiewicz, Magdalena
Measurement of transient fluid temperature in the heat exchangers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/