Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22915)
    Materiały konferencyjne (22194)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Taler, Dawid; Taler, Jan; Trojan, Marcin

The CFD based method for determining heat transfer correlations on individual rows of plate-fin and tube heat exchangers

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Heat Transfer : design, experimentation and applications
Redaktor źródła Araiz, Miguel
Miejsce wydania London
Wydawca IntechOpen
Wydawnictwo według MEiN InTech
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-04-20
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1-23
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-83968-439-5 eBook (PDF)
978-1-83968-437-1
978-1-83968-438-8
DOI 10.5772/intechopen.97402
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The CFD based method for determining heat transfer correlations on individual rows of plate-fin and tube heat exchangers / Dawid Taler, Jan Taler, Marcin Trojan // W: Heat Transfer : design, experimentation ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
[442100] Energetyka cieplna
Słowa kluczowe air-cooled heat exchangers, air-side Nusselt number, different heat transfer correlation on individual pipe row, CFD modeling, empirical heat transfer correlation
Abstrakt
The chapter provides an analytical mathematical model of a car radiator, which includes different heat transfer coefficients (HTCs) on the first and second row of pipes. The air-side HTCs in the first ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 1.4
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/