Wydawnictwo Aleksander


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Aleksander
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Kłapyta, Piotr; Mulet, Wojciech; Buczek, Krzysztof
Wołoskie echa w Ochotnicy i Tylmanowej : architektura i krajobraz na Szlaku Kultury Wołoskiej w Małopolsce
Typ: książka
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/