Editura Conspress


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 7

Rizzo, Fabio; Caracoglia, Luca; Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz; Kłaput, Renata; Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Flaga, Andrzej
Surrogate modelling of wind-induced displacements of cable net roofs by Artificial Neural Networks
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rizzo, Fabio; Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz; Kłaput, Renata; Polak, Michał; Flaga, Andrzej
Wind-induced displacements on hyperbolic paraboloid cable net
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander; Kłaput, Renata; Flaga, Andrzej
Wind load analysis for tall building in different development scenarios
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kłaput, Renata; Flaga, Andrzej; Pistol, Aleksander; Kocoń, Agnieszka; Rizzo, Fabio; Flaga, Łukasz
Wind pressure distribution on hyperbolic-paraboloid shaped roof of an art gallery
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kocoń, Agnieszka; Kłaput, Renata; Pistol, Aleksander; Flaga, Andrzej
Impact of new tall development on local pedestrian wind comfort conditions
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz; Kłaput, Renata; Rizzo, Fabio; Flaga, Andrzej
Wind-induced vibrational comfort assessment for complex-shaped tall building
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander; Kłaput, Renata; Polak, Michał; Kocoń, Agnieszka; Rizzo, Fabio; Flaga, Andrzej
The new Laboratory of Environmental Aerodynamics of Cracow University of Technology
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/