Jednostki pozawydziałowe [-]


jednostki organizacyjne
bibliografia publikacji
pracownicy jednostki

Pracownicy jednostki: 15


Sabina Bienia
Marta Cabaj
Tomasz Nikodem Jeleński
Anna Karat
Jacek Kasz
Anna Kraus
Izabela Kugiel-Abuhasna
Anna Małek
Urszula Matoga
Marzena Anna Pazdur
Michalina Bogumiła Rittner
Jakub Zbigniew Rudolf
Wanda Salamon
Jadwiga Stochel-Cyunel
Ilona Szczudło


Byli pracownicy jednostki: 2


Beata Agnieszka Łącka
Kinga Urszula Zając© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/