Technical Transactions = Czasopismo Techniczne


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Techn.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2005)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2005)
6 (od 2010)
5 (od 2011)
6 (od 2013)
13 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  

Podserie w tej serii:


Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika

Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko

Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura

Technical Transactions. Electrical Engineering = Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika

Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia

Technical Transactions. Fundamental Sciences = Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe

Technical Transactions. Automatic Control = Czasopismo Techniczne. Automatyka

Technical Transactions. Computer Science and Information Systems = Czasopismo Techniczne. Informatyka


Publikacje w tym tytule: 374
poprzednie
1 ... 141516171819

Kurowski, Grzegorz; Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan
Active ingredients in paint strippers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Zdziarski, Andrzej; Jonak, Marcin
Anamorphic images on the historical background along with their classification and some selected examples
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Byszewski, Ludwik
An abstract nonlocal functional-differential second order evolution problem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Lewińska, Gabriela; Sanetra, Jerzy
CuO/TiO2 and Cu2O/TiO2 nanoparticles influence on parameters of bulk heterojunction organic solar cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Strategie niwelowania zagrożeń w obszarach poprzemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6271
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Grzybowska, Wanda
Materiały kamienne do nawierzchni w obszarach zabytkowych w świetle zharmonizowanych wymagań europejskich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Makowska, Beata
O źródłach ornamentyki w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Taler, Jan; Łopata, Stanisław; Węglowski, Bohdan; Zima, Wiesław
Badania cieplne kotła wodnego typu WP-120
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Krzyżewski, Tadeusz
Rozwój budownictwa bibliotecznego szkół wyższych w Polsce wobec postulatu kształcenia ustawicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1976

Ciesielski Jerzy : (1929-1970). Dr hab. inż. Jerzy Ciesielski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1971
Krzyś, Wiesław
Prof. mgr inż. Jerzy Weber
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1970
Filipek, Barbara
Filia Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej w DS "Nowinki"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1966
Krzyżewski, Tadeusz
Postęp techniczny a trwałość księgozbiorów technicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1965
Krzyżewski, Tadeusz
Biblioteka szkoły wyższej warsztatem nauczania technologii pracy umysłowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Data wydania: 1965

poprzednie
1 ... 141516171819© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/