Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
123456 ... 17
następne

Żaba, Adam; Sovinska, Svitlana; Kasprzyk, Wiktor; Bogdał, Dariusz; Matras-Postołek, Katarzyna
Zinc sulphide (ZnS) nanparticles for advanced application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr
Synthesis and mechanical properties of novel epoxy-polyurethane materials based on modified soybean oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Miastkowska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Nanoemulsions based on selected berry seed oils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Application of pressure-driven membrane techniques for the recovery of water and fertilising components from pig slurry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Malinowska, Magdalena; Śliwa, Karolina; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Qualitative analysis of the main polyphenols contained in apple pomace extract
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam; Świergosz, Tomasz
Correlation of hexabromocyclododecane and content of fat in fish
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gaca, Katarzyna Z.
A review : the influence of the catalyst on formation and properties of resorcinol-formaldehyde gels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Komorowicz, Tadeusz; Neupauer, Krzysztof; Sabat, Katarzyna; Głuszek, Aneta
Laboratory tests of photovoltaic modules formed of multicrystalline silicon cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Neupauer, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz; Kupiec, Krzysztof
Cooling of hot water with non-uniform initial temperature
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Berkowicz, Gabriela; Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold
Cenospheres as an innovative fluidised bed material
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gwadera, Monika; Larwa, Barbara; Kupiec, Krzysztof
Modelling of heat conduction in the ground
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Larwa, Barbara; Teper, Mikołaj; Kupiec, Krzysztof
Horizontal ground heat exchangers – analytical solutions and numerical simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2016
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Wójtowicz, Ryszard; Lipin, Andrey A.
The Computational-Fluid-Dynamics study of an unbaffled stirred vessel with eccentrically positioned impeller
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Kozak, Aleksander; Bonopera, Marco
Performance analysis of reinforced polymer cement mortars “RPCMs” used for repairing concrete structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Jaśkowska, Jolanta; Chorabik, Karolina; Majka, Zbigniew
Efficient methods for synthesis of florol and its derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Scaffolds for tissue engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Machowska, Halina
Power industry – coal ecology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Larwa, Barbara; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz; Neupauer, Krzysztof
Heat conduction in the ground under natural conditions and with heat exchanger installed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Modeling of adsorption in a mixing tank
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Marszałek, Andrzej
On adsorption of water vapor on silica gel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13

123456 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/