Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1234567891011 ... 17
następne

Machowska, Halina
The tests of development of poliethylen and residue by vacum destilation of used oils
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Adsorption cooling as an effective method of waste heat utilization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Krew i produkty pochodne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Banach, Marcin
Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pulit, Jolanta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Właściwości nanocząsteczek miedzi, platyny, srebra, złota i palladu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Starań, Anita; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Właściwości sorpcyjne produktów spalania mączki mięsno-kostnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Famielec, Stanisław; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Waste from leather industry. Threats to the environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Jodańska, Bernardetta; Malina, Dagmara
Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Marszałek, Marta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej – produkcja biogazu i kompostu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skoneczna, Joanna; Skoneczny, Szymon
The method of managing different sorts of plastics mixtures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Banach, Marcin; Tymczyna, Leszek; Chmielowiec-Korzeniowska, Anna; Makara, Agnieszka; Pulit, Jolanta; Staroń, Paweł
Możliwości zastosowania nanozwiązków srebra do dezynfekcji aparatów wylęgowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kwaśny, Justyna; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin
Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości wybranych makro i mikroelementów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Tomaszkiewicz-Potępa, Anna; Śliwa, Karolina; Śliwa, Paweł
Możliwości zastosowania związków powierzchniowo-czynnych do ekstrakcji substancji aktywnych z materiału roślinnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Radomski, Piotr; Jarosiński, Andrzej
Wyznaczanie powierzchni właściwej materiałów ziarnistych w aspekcie stosowania jej wielkości w wybranych procesach technologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Rojek, Piotr; Pawlik, Henryk; Prociak, Aleksander
Wpływ budowy chemicznej bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości wiskoelastycznych pianek poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Sawicz, Katarzyna; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Chemiczne znakowanie materiałów polimerowych na bazie żywic poliestrowych i akrylowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin
Charakterystyka metafosforanów sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Makara, Agnieszka; Banach, Marcin; Kowalski, Marek
Hydrolizaty białkowe i suszone proteiny – analiza rynku, wymagania jakościowe, zastosowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Radomski, Piotr; Jarosiński, Andrzej
Wykorzystanie chemicznie modyfikowanego chitozanu w sorpcji jonów metali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Figiel, Wiesław; Kwiecień, Magdalena
Właściwości reologiczne komponentów maści farmaceutycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6

poprzednie
1234567891011 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/