Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
23456789101112 ... 17
następne

Długa, Anna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Badanie spalania wybranych rodzajów biomasy w kotle Pelletstar BioControl
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew
Właściwości fizykochemiczne ortofosforanów wapnia istotnych dla medycyny – TCP i HAp
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Zeńczak, Kamila; Michorczyk, Piotr; Rachwalik, Rafał; Ogonowski, Jan
Badanie aktywności MoO3 naniesionego na SBA-15 i A1-SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gwadera, Monika; Ciesielczyk, Włodzimierz
Aspekty energetyczne suszenia wybranych rodzajów biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Baron, Jerzy; Janicka, Elżbieta; Żukowski, Witold
Kompleksowe wykorzystanie zdalnego nauczania na przykładzie modułu chemii nieorganicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Zabagło, Jadwiga; Jagusiński, Sebastian
Oznaczanie wybranych aldehydów w gazach odlotowych reaktora fluidyzacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kuc, Joanna; Gieroń, Joanna; Grochowalski, Adam
Oznaczanie polibromowanych bifenyli w wybranych próbkach żywności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Nanocząstki srebra – przegląd chemicznych metod syntezy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Neupauer, Krzysztof; Magiera, Janusz
Próżnia w kolektorze słonecznym zmniejsza straty ciepła na drodze konwekcji i przewodzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Banach, Marcin; Makara, Agnieszka; Kowalski, Marek
Otrzymywanie hydrolizatów białkowych i suszonych protein
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Skoneczna, Joanna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Ortyl, Joanna; Sawicz, Katarzyna; Popielarz, Roman
Monitorowanie syntezy poliuretanu metodą FPT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Mikulska, Maria; Barański, Andrzej
Potencjały jonizacji oraz powinowactwo elektronowe B-podstawionych nitroetenów w świetle obliczeń DFT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Pabiś, Aleksander; Dec, Izabela; Wróbel, Szymon
Pomiar współczynnika dyfuzji w procesie ługowania owoców i warzyw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Malinowska, Magdalena; Olszańska, Marta; Ogonowski, Jan
Pianki do stylizacji włosów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Staroń, Anita; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin; Wzorek, Zbigniew
Sposoby termicznej utylizacji odpadów z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Tripolifosforan sodu: rozwiązanie dla środków czystości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Jasiński, Radomir; Socha, Jan; Mróz, Kamil
Mechanizm [4+2] cykloaddycji cyklopentadienu do e-β-nitrostyrenu w świetle obliczeń B2LYP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Staroń, Paweł; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew
Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Kowalski, Marek; Kozak, Adam; Staroń, Anita
Próby usuwania chromu(VI) ze ścieków przemysłowych na zasadzie tworzenia się etryngitu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6

poprzednie
23456789101112 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/