Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 7891011121314151617
następne

Madejska, Lucyna; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Bilski, Radosław
Zastosowanie fosforanów nieorganicznych w przemyśle spożywczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
German, Krzysztof
Spalanie lotnych zanieczyszczeń powietrza w aparacie rewersyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Podraza, Anna; Łukasiewicz, Marcin; Pielichowski, Jan
Zastosowanie kompleksu nadtlenkowo-mocznikowego w reakcjach utleniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Burczyk, Aleksandra; Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan
Synteza i badania polifosfazenowych katalizatorów procesu utleniania olefin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Bogdał, Dariusz; Stępień, Izabela; Pajda, Michał
Synteza monomerów metakrylowych zawierających pierścienie kumarynowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Aktywność modyfikacyjnych katalizatorów chromowych w reakcji odwodornienia propanu w obecności CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Bednarz, Monika; Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan
Synteza wybranych barwników karbazolowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Włodarczyk, Andrzej; Warchoł, Anna
Przemywanie wsteczne membran jako metoda przeciwdziałania procesowi foulingu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Homa, Marta; Żurek, Zbigniew; Stawiarski, Adam; Żurek, Joanna; Jaroń, Artur; Gil, Aleksander
Morfologia zgorzelin Al2O3 tworzących się w wysokich temperaturach na stopach FeCrAl
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Markowska, Agnieszka; Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Termodynamika dehydronitrowania diarylonitroiziksazolin w świetle kwantowochemicznych obliczeń PM3 i PM3/COSMO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Kulczycki, Antoni; Kowalski, Zygmunt; Konopka, Michał
Badania właściwości osadu powstającego w wyniku neutralizacji przemysłowych ścieków chromowych popiołami z pieców fluidyzacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Jasiński, Radomir; Ciężkowska, Agnieszka; Lubimcev, Aleksej; Barański, Andrzej
Termodynamika [2+3]cykloaddycji Z-C,N-difenylonitronu z [alfa]-podstawionymi nitroetylenami w świetle obliczeń AM1 i AM1/COSMO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Kijkowska, Regina; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Jodko, Marek; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna
Badania nad odzyskiem związków fosforu ze ścieków pochodzących z Zakładów Chemicznych "Alwernia"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2002
ISSN: 0011-4561
Wzorek, Zbigniew
Własności użytkowe tripolifosforanu sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2002
ISSN: 0011-4561
Kowalski, Zygmunt; Konopka, Michał
Niektóre problemy związane z analizą mieszanki wsadowej do produkcji chromianu sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Buzdygan, Sebastian
Estry metylowe kwasów tłuszczowych jako substytut olejów napędowych. I. Kinetyka reakcji transestryfikacji triglicerydów olejów roślinnych metanolem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Kowalski, Zygmunt; Wygonik, Ewa
Możliwości odzysku fosforu ze ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Jodko, Marek; Kowalski, Zygmunt
Możliwości konwersji fosforanu żelaza do fosforanów sodu lub wapnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Wzorek, Zbigniew
Produkcja MCP i DCP metodą niskotemperaturową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Analiza termodynamiczna reakcji konwersji propanu do propylenu w obecności ditlenku węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 7891011121314151617
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/