Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 11121314151617
następne

Akajew, Oleg
Szybkość wzrostu kryształów gipsu w układzie [CaO-P2O5-SO3-H2O]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Rakoczy, Jan; Vogt, Otmar
Odwodornienie cykloheksanolu do cykloheksanonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Czesław
Mineralogia spoiw magnezjowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Akajew, Oleg; Dankiewicz, Jerzy
Kinetyka krystalizacji siarczanu wapniowego w temperaturze 70 °C w układzie [CaO-P2O5-SO3-H2O] o zawartości 30% [P2O5]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Czuba, Władysław; Nowak, Krystyna; Poradowska, Henryka
Chinoksalilofenylowe pochodne mocznika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Żurek, Zbigniew; Zilik, Muftah
Badania kinetyki i mechanizmu siarkowania czystego chromu w atmosferze [H2/H2S] w zakresie temperatur 973-1273 K
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Mitka, Katarzyna; Sułko, Jerzy; Woźniak, Marian
Pochodne 4-hydroksykumaryny oraz indandionu – 1,3 jako leki przeciwzakrzepowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kowalski, Piotr
Studia nad mechanizmem elektrofilowej substancji 2-aminopirydyn
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Mitka, Katarzyna; Nowak, Krystyna; Woźniak, Marian
Widma masowe niektórych bromo- i chloronitrochinolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Kozak, Adam
Wpływ jonu [Cr'+3] na krystalizację w układzie [MgSO'4 + 2KCL = MgCl2 + K2SO4] w temperaturze 25 stopni C
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Barański, Andrzej; Cholewka, Elżbieta; Kula, Jan
Kwantochemiczne studia reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji kwasu piorunowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Ogonowski, Jan; Sikora, Elżbieta
Metateza olefin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Kocwa-Haluch, Renata
Początki i rozwój zdrojowisk i uzdrowisk polskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Czesław
Otrzymywanie czystego tlenku glinu dla elektroniki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Ogonowski, Jan
Surowce do syntezy tworzyw poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Janiczek, Witold; Kozak, Adam; Morawski, Tadeusz
Badania laboratoryjne nad własnościami kompleksującymi kwasów ligninosulfonowych względem kationów mikroelementów nawozowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Kozak, Adam; Ostrowski, Czesław; Żelazny, Sylwester
Badanie narostów z instalacji produkcji sody metodą Solwaya
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Barański, Andrzej; Tyrka, Marcin
Reakcje cykloadycji nitroalkenów w świetle reguł wyboru Woodwarda-Hoffmanna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Francik, Renata; Tomaszkiewicz-Potępa, Anna
Rozdział grupowy paku z prasmoły metodą ekstrografii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561
Banak-Tabkowska, Janina
Badania nad składem i wykorzystaniem oleju z elektrofiltru instalacji do produkcji koksu formowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1994
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 11121314151617
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/