Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 91011121314151617
następne

Ostrowski, Czesław
Właściwości fizyczne galu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Paryło, Małgorzata; Szirokow, Jurij G.
Zastosowanie termograwimetrii do oceny efektów mechanicznej aktywacji soli nieorganicznych na przykładzie Cu2(OH)2CO3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Pielichowski, Krzysztof; Słotwińska, Dominika; Pielichowski, Jan
Wybrane aspekty palności i dekompozycji termicznej poli(chlorku winylu) i poliuretanów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Kozak, Adam; Fela, Katarzyna; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Ettringit chromowy – warunki krystalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Figiel, Wiesław; Kokina, Natalia R.; Tal-Figiel, Barbara
Wpływ aktywacji mechanicznej na właściwości reologiczne zagęszczeń drukarskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Ostrowski, Czesław; Rabczuk, Alfred
Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na proces krystalizacji strefowej roztworów stałych i układów eutektycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Akajew, Oleg; Ostrowski, Czesław
Oznaczenie siarczanu wapnia w roztworach chlorku cynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
Prociak, Alekasander; Pielichowski, Jan
Właściwości sztywnych pianek poliuretanowych w aspekcie stosowania nowych poroforów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Poradowska, Henryka; Nowak, Krystyna; Wożniak, Marian
Widma masowe niektórych aminochinoksalin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Haras, Alicja; Barański, Andrzej
Aspekty termodynamiczne reakcji [2+3] cykloaddycji organicznych azydków ze sprzężonymi nitroalkenami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan
Zastosowanie polimerów jako katalizatorów w reakcjach katalizy międzyfazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Szirokow, Ju G.; Prokofiew, Walery Ju; Smirnow, Nickolaj N.; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Mechaniczno-chemiczna aktywacja w technologii katalizatorów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Pielichowski, Jan; Dębski, Kazimierz
Zastosowanie symulacji komputerowej w badaniach nad reakcjami kopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Bogdał, Dariusz; Boroń, Adam
Akrylowe kompozyty polimerowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Kozak, Adam; Żelazny, Sylwester
Próby wykorzystania jonitów do oczyszczania kwasu fosforowego ekstracyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Czesław
Badania laboratoryjne syntezy klinkieru w wysokiej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1998
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Czesław
Metodyka badań kontrolnych estrichgipsu. Badanie cech wytrzymałościowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Kozak, Adam; Żelazny, Joanna
Badania fizykochemiczne w układzie elektrolit – mocznik – woda
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Nowak, Krystyna; Grzegożek, Maria; Woźniak, Marian
Utleniające aminowanie 6-chloro i 6-bromochinoksaliny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Madejska, Lucyna; Żelazny, Joanna
Odzyskiwanie cyrkonu z rodzimych piasków szklarskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 91011121314151617
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/