Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 121314151617

Jarosiński, Andrzej; Jarosińska, Krystyna
Możliwości otrzymywania chromianu sodu z odpadów chromowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Nowak, Krystyna; Poradowska, Henryka
Fenyloizochinolilowe pochodne mocznika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Kocwa-Haluch, Renata
Powietrze atmosferyczne jako nośnik biologicznych szkodliwości zawodowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Barański, Andrzej
Studia nad reakcjami [2+3] cykloaddycji nitroalkenów z N-tlenkami aromatycznych nitryli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Janiczek, Witold
Metoda absorpcyjno-regeneracyjna zmniejszenia emisji tlenków azotu z instalacji produkcyjnych kwasu azotowego i możliwość jej zastosowania w jednostkach średniociśnieniowych typu Stamicarbon
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Figiel, Wiesław; Wolff, Andrzej
Wybrane zagadnienia projektowania przemysłowych sieci odzysku ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Woźniak, Marian; Szpakiewicz, Barbara
Jednostopniowa synteza 2,4-dinitroaniliny z 1,3-dinitrobenzenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Kocwa-Haluch, Renata
Bioaerozole w powietrzu domów mieszkalnych i budynków produkcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561
Rakoczy, Jan; Michałek, Janusz
Odwodornienie cykloheksanolu do cykloheksanonu na ciekłym cynku i jego stopach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1992
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 121314151617© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/