Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 891011121314151617
następne

Ostrowski, Czesław; Żelazny, Joanna
Roztwory stałe glinków wapnia C3A, C12A7 i CA z sodem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Regioselektywność [2+3] cykloaddycji nitronów z alfa-nitro- i alfa-metoksypropylenem w świetle teorii FMO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2001
ISSN: 0011-4561
Łukasiewicz, Marcin; Bogdał, Dariusz; Pielichowski, Jan
Nadtlenek wodoru jako nowoczesny utleniacz związków organicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Magiera, Janusz; Durych, Antoni
Energia słoneczna i praktyczne aspekty jej wykorzystania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Fela, Katarzyna; Kowalski, Zygmunt; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Wstępna obróbka termiczna chromowych odpadów pogarbarskich w aspekcie ich utylizacji w procesie produkcji chromianu sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Bala, Jolanta
Badania laboratoryjne estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w charakterze komponentu oleju napędowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Magiera, Janusz; Wojtaś, Krzysztof
Możliwości rejestracji parametrów i sterowanie instalacją badawczą przy użyciu karty PCL-818L na przykładzie instalacji z kolektorami słonecznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Gollinger-Tarajko, Marta; Kowalski, Zygmunt
Obliczanie współczynnika toksyczności dla metody analizy procesu w ujęciu rachunku skumulowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Justyniarska, Angelika; Ogonowski, Jan; Vogt, Otmar
Aktywność katalizatorów molibdenowych w reakcji utleniającego odwodornienia butenów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Pielichowski, Krzysztof; Słotwińska, Dominika
Własności termiczne i palność segmentowych elastomerów poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Kulesza, Kamil; Pielichowski, Jan; Pielichowski, Krzysztof
Analiza możliwości wykorzystania fosforanów sodowych jako nowych antypirenów do pianek poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Ostrowski, Czesław; Rabczuk, Alfred
Kolumny do krystalizacji frakcjonowanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Reakcje związków epoksydowych z disiarczkiem węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Tomaszkiewicz-Potępa, Anna; Ludwa, Marcin
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w wybranych elementach ekosystemu i produktach przetwórstwa węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Paryło, Małgorzata; Szirokow, Jurij G.
Określenie wywołanych mechanicznie przemian fizykochemicznych wybranych soli nieorganicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Kupiec, Krzysztof
Analiza kinetyki ruchu masy w kulistym ziarnie adsorbentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Durych, Antoni; Laszuk, Andrzej; Magiera, Janusz
Krajowe doświadczenia w przemysłowym odsiarczaniu spalin z zastosowaniem metody półsuchej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2000
ISSN: 1897-6298
Polaczek, Jerzy; Żurek, Joanna
Otrzymywanie kompozycji wzajemnie przenikających się sieci poliuretanu i polimerów liniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Polaczek, Jerzy; Huczkowski, Paweł
Otrzymywanie kompozytowych materiałów zawierających porowaty poliuretan i spieniony polistyren
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298
Bednarski, Stanisław; Komorowicz, Tadeusz
Przykład przemysłowych zastosowań wypełnień pierścieniowo–strukturalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1999
ISSN: 1897-6298

poprzednie
1 ... 891011121314151617
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/