Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 678910111213141516
następne

Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Konopka, Michał
Własności i metody otrzymywania perlitu ekspandowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2006
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jarosiński, Andrzej; Kozak, Adam; Fela, Katarzyna
Ścieki chromowe – przegląd metod oczyszczania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 4
Wilkosz, Agnieszka; Krupa-Żuczek, Kinga; Konopka, Michał; Wzorek, Zbigniew
Produkcja fosforanu jednowapniowego na bazie odpadów z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Fela, Katarzyna; Kozak, Adam; Nowak, Anna K.; Cebula, Agnieszka
Próby zastosowania wymieniaczy jonowych do oczyszczania ścieków produkcyjnych z zakładów chemicznych "Alwernia" S.A.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 4
Homa, Marta; Żurek, Zbigniew
Właściwości zgorzeliny Al2O3 tworzącej się na stalach typu Fe-Cr-Al w trakcie wysokotemperaturowego utleniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kasza, Tomasz; Zajęcki, Janusz; Kurek, Stefan; Stokłosa, Andrzej; Olszewski, Piotr
Właściwości fizykochemiczne cienkich filmów TiO2 i ich aktywność w reakcji fotoutleniania oktanu w fazie gazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jodko, Marek; Wróblewska, Małgorzata; Rymanowski, Maciej; Michałowski, Tadeusz
Kalibracja jonoselektywnej elektrody fluorkowej w celu oznaczenia fluorków w środowisku sztucznej śliny na poziomie stężeń w zakresie 0,002-0,01 ppm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew
Otrzymywanie elektrody żelaznej na drodze utleniania i redukcji proszku żelaza z dodatkiem węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Krupa-Żuczek, Kinga; Wilkosz, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Konopka, Michał
Otrzymywanie kwasu fosforowego z półproduktów kostnych z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Litawa, Barbara; Ogonowski, Jan; Vogt, Otmar
Analiza termodynamiczna utleniającej kondensacji metanu do węglowodorów C2 w obecności CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Odwodornienie propanu w obecności CO2 na modyfikowanych tlenkowych katalizatorach chromowych naniesionych na krzemionkę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kupiec, Krzysztof; Kubala, Agnieszka
Adsorpcyjne odwadnianie etanolu stosowanego jako dodatek do paliw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Mikulska, Maria; Jasiński, Radomir
Widma UV 1,1-dinitroetylenu i 1-karbometoksy-1-nitroetylenu w świetle obliczeń ZINDO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2005
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Michałowski, Tadeusz; Toporek, Marcin; Kokurewicz, Katarzyna
Zastosowanie filtru Kalmana w spektrofotometrycznej metodzie oznaczania magnezu zmodyfikowaną metodą Gao
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2004
Michałowski, Tadeusz; Rymanowski, Maciej; Toporek, Marcin
Zastosowanie miareczkowania pH-statycznego do oznaczania cyjanków zmodyfikowaną metodą Liebiga-Denigesa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Michałowski, Tadeusz; Nizińska-Pstrusińska, Maria; Toporek, Marcin; Rymanowski, Maciej
Kalibracja metod analitycznych. Unifikacja nieliniowych algoytmów dla krzywe kalibracyjnej i metod dodatku wzorca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2004
ISSN: 0011-4561
Włodarczyk, Bogusław; Żelazny, Sylwester
Analiza możliwości zagospodarowania lub zabezpieczenia istniejących składowisk odpadów poflotacyjnych z procesu wzbogacenia rud cynku i ołowiu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Konopka, Michał; Kowalski, Zygmunt
Redukcja chromu(VI) w roztworach modelowych z zastosowaniem jako reduktora kwasu szczawiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Włodarczyk, Andrzej; Warchoł, Anna
Określenie wpływu rodzaju emulsji oraz parametrów ultrafiltracji na wydajność permeatu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561
Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Wpływ promieniowania mikrofalowego na kinetykę kondensacji Knoevenagela
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2003
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 678910111213141516
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/