Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 17
następne

Komorowicz, Tadeusz; Gwadera, Monika; Wojsa, Paulina
Ocena ryzyka wypadku, pożaru i wybuchu związanego z obecnością niebezpiecznych czynników chemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Jancia, Małgorzata; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan
Synteza katalizatorów na bazie DNA dla procesów utleniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Janiczek, Witold
Synteza metanolu na tle układu C–H–O
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Romańczyk, Piotr P.; Lubera, Tomasz; Włodarczyk, Andrzej J.
Synteza i właściwości spektroskopowe oraz elektrochemiczne hydrokso(izopropokso)[tris(3,5-dimetylopirazol-1-ilo)borano]-nitrozylmolilldenu(II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2010
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Litawa, Barbara; Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Vogt, Otmar
Utleniająca konwersja metanu w obecności O2 i CO2 na wybranych katalizatorach tlenkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Laskowska, Barbara; Kurek, Stefan S.; Stokłosa, Andrzej
Wpływ stężenia tlenu i kwasu na protonowanie anionorodnika ponadtlenkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Ligęza, Wiesław; Dębowski, Jacek
Wpływ wzmocnień budynków wielkopłytowych na lokalną zmianę izolacyjności ściany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sobczak, Agnieszka; Błyszczek, Ewa
Kierunki zagospodarowania produktów ubocznych z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Makara, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Pirofosforany sodu - właściwości fizykochemiczne, zastosowanie i metody produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pabiś, Aleksander
Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara; Rynczak, Ewelina; Ramos, Noemi Incillas
Stabilne farmaceutyczne emulsje pierwotne typu o/w
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów PVC/MMT wytwarzanych metodą rozpuszczalnikową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pawlik, Henryk; Prociak, Aleksander; Pielichowski, Jan
Synteza polioli z oleju palmowego przeznaczonych do otrzymywania elastycznych pianek poliuretanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sawicz, Katarzyna; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesu utwardzania żywic epoksydowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Skoneczna, Joanna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Analiza pracy pomp ciepła z czynnikiem roboczym R407C
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Wojcieszak, Krzysztof
Odwodornienie propanu w obecności CO2 – dezaktywacja odwracalna i nieodwracalna katalizatora Cr-O/MCM-41
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Ortyl, Joanna; Sawicz, Katarzyna; Popielarz, Roman
Ocena przydatności pochodnych ftalimidu do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Neupauer, Krzysztof; Magiera, Janusz
Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 4
Komorowicz, Tadeusz
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2009
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4

Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2008

poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/