Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 17
następne

Stawiarski, Adam; Żurek, Zbigniew; Szkliniarz, Wojciech; Sieniawski, Jan
Badanie wysokotemperaturowego utleniania aluminizowanych stopów tytanu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Ogonowski, Jan; Skrzyńska, Elżbieta
Odwodornienie izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla na katalizatorze wanadowym naniesionym na węgiel aktywny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Tyliszczak, Bożena; Pielichowski, Krzysztof
Charakterystyka matryc hydrożelowych – zastosowania biomedyczne superabsorbentów polimerowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan; Litawa, Barbara
Wpływ sposobu preparatyki na aktwność układów La-Mg-O
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jasiński, Radomir
Studia nad regioselektywnością [2+3] cykloaddycji C,C,N-trifenylonitronu z E-β-cyjanonitroetylenem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Nowak, Anna K.
Warunki otrzymywania spoiwa gipsowego z produktu odpadowego pochodzącego z procesu pozyskiwania koncentratu cynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Właściwości i produkcja tripolifosforanu sodu stosowanego w środkach czystości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Michałowski, Tadeusz; Pietrzyk, Andrzej; Toporek, Marcin
Termodynamiczny opis rozpuszczania struwitu w roztworach wodnych (CO2 + KOH)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jasiński, Radomir; Mikulska, Maria; Celej, Katarzyna; Barański, Andrzej
Termodynamika cykloprzyłączenia nitroetylenu do Z-C-fenylo-N-arylonitronów w świetle obliczeń AM1 i AM1/COSMO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr
Zastosowanie programu PASS w prognozowaniu aktywności farmakologicznej substancji organicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Mitka, Katarzyna; Błażusiak, Magdalena
Synteza i właściwości farmakologiczne kwasów 5-[α-(1,3-diokso-2-indanylo)-arylo]-barbiturowych oraz 2-arylometylenoindano-1,3-dionów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Konopka, Michał; Kowalski, Zygmunt; Fela, Katarzyna; Klamecka, Anna; Cholewa, Janusz
Otrzymywanie plazmy metodą wirowania krwi – charakterystyka procesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 4
Kupiec, Krzysztof; Kubala, Agnieszka
Odwadnianie etanolu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej – równania bilansowe i zależności termodynamiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Wzorek, Zbigniew; Konopka, Michał
Nanosrebro – nowy środek bakteriobójczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sobczak, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Materiały hydroksyapatytowe stosowane w implantologii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pabiś, Aleksander
GHS i jego rola w światowym obrocie chemikaliami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Konopka, Michał; Kowalski, Zygmunt; Cholewa, Janusz; Bajcer, Tomasz
Baktofugacja i technika membranowa używana do redukcji poziomu mikroflory w plazmie krwi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Błaszczyk-Pasteczka, Agata; Żukowski, Witold
Energetyczne wykorzystanie biogazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Komorowski, Tadeusz; Magiera, Janusz; Pacholarz, Marta; Papka, Luiza
Badania rozdziału emulsji olej-woda z zastosowaniem deemulgatorów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Modyfikacja krzemianów warstwowych do zastosowań w nanotechnologii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2007
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4

poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/