Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
12345678910 ... 17
następne

Tyliszczak, Bożena
PAA/PVA matrix for biomedical application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pater, Sebastian; Magiera, Janusz
Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skrzyńska, Elżbieta; Kmieć, Katarzyna; Stankiewicz, Ryszard
Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Radomski, Piotr; Jarosiński, Andrzej
Chitosan-based hyrogel for industrial waste treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skrzyńska, Elżbieta; Kądziołka, Anna
Zasadowość katalizatorów a ich aktywność w reakcji metanolizy oleju sojowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Wzorek, Zbigniew; Tyliszczak, Bożena
Synthesis of biomimetic HAp-PAA/PEG hydrogel composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Bialik-Wąs, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof
Polimerowe opatrunki hydrożelowe dla zastosowań biomedycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Tyliszczak, Bożena
Biomedical evaluation of hydrogels modified by gelatin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Skrzyńska, Elżbieta; Wilk, Agnieszka
Porównanie właściwości estrów otrzymanych z niskocząsteczkowych alkoholi oraz oleju rzepakowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Śliwa, Karolina; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Application of waste whey in shampoos
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz
Zastosowanie przybliżonych równań nieustalonego przenoszenia ciepła dla ciał o różnych kształtach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Dworakowska, Sylwia; Pisarek, Urszula; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach utleniania difenylometanu w układach wodoronadtlenek tert-butylu – chlorki metali bloku d
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Staroń, Anita; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Ashes obtained after burning of MBM – physical and sorptive properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Podraza, Zuzanna; Krupa-Żuczek, Kinga; Wzorek, Zbigniew
Technologie otrzymywania kwasu fosforowego (V)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Majka, Zbigniew; Kowalski, Piotr
Wydajna metoda syntezy cyklezonidu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Tyliszczak, Bożena; Piątkowski, Marek; Dulian, Piotr; Bialik-Wąs, Katarzyna; Bogdał, Dariusz; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Wzorek, Zbigniew; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
A novel class of dispersants for colloidal processing of hydroxyapatite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rotko, Grzegorz; Kurek, Stefan S.
Electrooxidation of neat higher alcohols catalysed by cobalt porphyrin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Żółty, Magdalena
Badanie wpływu charakteru bazy olejowej na właściwości smarów litowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Woynarowska, Amelia; Żukowski, Witold
Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Mkulska, Maria; Polewski, Daniel; Barański, Andrzej
Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
12345678910 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/