Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
123456789 ... 17
następne

Staroń, Anita; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Właściwości fizyczne oraz sorpcyjne popiołów otrzymywanych w wyniku spalenia MMK
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Goliasz, Gabriela; Jasiński, Radomir
Termodynamika cykloaddycji (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-enu do (Z)-C-antrylo-N-fenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G(D)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Niemczyk-Wrzeszcz, Marta; Michorczyk, Piotr
Właściwości katalityczne Cr/SBA-1 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 – wpływ tekstury i powierzchni właściwej nośnika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zeńczak, Kamila; Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Badanie stabilności pracy katalizatora VOx/SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kwaśny, Justyna; Vogt, Otmar; Lasoń, Elwira
Analiza instrumentalna kompozycji olejków eterycznych z roślin baldaszkowatych (Apiaceae) na przykładzie olejku anyżowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Podbiera-Matysik, Kinga; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Kierunki zastosowania i pozyskiwania metali ziem rzadkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Własności i metody otrzymywania tłuszczy spożywczych w przemyśle mięsnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Machowska, Halina
Niekonwencjonalny gaz ziemny – gaz z łupków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krupa-Żuczek, Kinga; Podraza, Zuzanna; Wzorek, Zbigniew
Ekstrakcyjna metoda otrzymywania kwasu fosforowego(V) z odpadów kostnych z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Dworakowska, Sylwia; Górczyk, Jarosław; Bogdał, Dariusz
Topologiczna metoda określania właściwości polimerów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Woynarowska, Amelia; Żukowski, Witold
Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Jednoreaktorowe metody syntezy soli diarylojodoniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Hudziak, Grzegorz; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Główne kierunki w zastosowaniu popiołów po termicznej obróbce osadów ściekowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz
Wpływ natężenia przepływu gazu na maksymalną temperaturę ziaren adsorbentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Górczyk, Jarosław; Bogdał, Dariusz; Dworakowska, Sylwia
Stałe żywice epoksydowe z bisfenolu A i binaftolu – synteza i charakterystyka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Madejska, Lucyna; Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Kuśnierowa, Marika; Chluptakowa, Monika
Properties of geopolymer binder obtained from fly ash
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gusiak, Nataliia; Kobasa, Igor; Kurek, Stefan S.
Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Baron, Liliana; Kozłowska, Anna; Kurek, Stefan S.
Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof
Degradacja termiczna nanokompozytów poliamid/krzemian warstwowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jarosiński, Andrzej; Radomski, Piotr
Comparison of selected methods of industrial magnesium sulphate purification from iron compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
123456789 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/