Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
12345678 ... 17
następne

Pisarek, Urszula; Galica, Mateusz; Bogdał, Dariusz
Controlled free radical polymerization of methacrylates containg carbazole and cumarin pendant groups
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Mitka, Katarzyna; Staryńska, Justyna
Synteza substancji zapachowych – pochodnych aldehydów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kasprzyk, Wiktor; Galica, Mateusz; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Zastosowanie polioksometalanu Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] jako katalizatora reakcji utleniania alkoholi w polu promieniowania mikrofalowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych złożonych reakcji chemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gilewicz, Patrycja; Tal-Figiel, Barbara; Figiel, Wiesław; Kwiecień, Magdalena
Nowoczesne rozwiązania w zakresie wytwarzania i kontroli jakości emulsji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Galica, Mateusz; Bogdał, Dariusz
Efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją dla kopolimerów optycznie aktywnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Majka, Tomasz M.; Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Starakiewicz, Maciej
Wpływ temperatury formy na właściwości kompozytów poliamidowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Socha, Jan; Jabłońska, Magdalena; Głąb, Karolina; Mikulska, Maria; Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Synteza nitronów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jasiński, Radomir; Mikulska, Maria; Socha, Jan; Barański, Andrzej
Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji α-podstawionych nitroetenów z 1,3-dipolami propargilo-allenowego i allilowego typu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Propolis – beekeeping medicinal product
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kwaśny, Justyna; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Przegląd technologii produkcji biogazu różnego pochodzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Cul, Aleksandra; Komorowicz, Tadeusz; Kupiec, Krzysztof
Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w mikroklimacie zimnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pabiś, Aleksander; Koszut, Angelika; Szufranowska, Kamila
Stanowisko do oceny intensywności przekazywania ciepła przez niskotemperaturowe rurki ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 0011-4561
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pabiś, Aleksander; Koszut, Angelika
Rurki ciepła – zasada działania, budowa, zastosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Punktacja czasopisma: 5
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Rozdział gnojowicy na frakcje przy użyciu sedymentacji i filtracji ciśnieniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Tabiś, Bolesław; Skoneczny, Szymon
Modelowanie struktury biofilmu przy użyciu automatu komórkowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam
Izolowanie heksabromocyklododekanu z matrycy tłuszczowej techniką chromatografii wykluczania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Marzec, Anna; Pulit, Jolanta; Kwaśny, Justyna; Banach, Marcin
Nanometale – wybrane technologie wytwarzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sikora, Teodora; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Moszumański, Ryszard; Piekoszewski, Witold
Aspekty tribologiczne nowych kompozytów polimerowych z nanomikronapełniaczami metaliczno-ceramicznymi wytworzonymi mechanochemicznie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Kompozyty poli(oksyetyleno) glikol/nanorurki węglowe otrzymywane metodą rozpuszczalnikową – badania struktury i właściwości termicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
12345678 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/