Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 17
następne

Vogt, Otmar; Ogonowski, Jan; Litawa, Barbara
Wpływ właściwości kwasowo-zasadowych i redukowalności katalizatorów Bi-Si-0 modyfikowanych wybranymi jonami metali na ich aktwność w procesie OCM-CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Komorowicz, Tadeusz
Ocena bezpieczeństwa chemicznego w systemach REACH
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt; Cholewa, Marcin
Municipal waste management in Polish national and local plans
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jarosiński, Andrzej; Madejska, Lucyna
A study of the acidic leaching of zinc – lead sulphides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pagacz, Joanna; Polaczek, Jolanta
Synteza pochodnych kwasu asparaginowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Makara, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew
Otrzymywanie tripolifosforanu sodu (TPFS) – warunki procesu i metody produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Włodarczyk, Andrzej; Romańczyk, Piotr P.; Lubera, Tomasz; Nitek, Wojciech
Elektrochemiczne właściwości nitrozylowych kompleksów molibdenu zawierających ligandy propoksylanowe. Struktura krystaliczna [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}Cl(OPr^j)]^1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sobczak, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt
Metody mokre otrzymywania hydroksyapatytu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Ortyl, Joanna; Sawicz, Katarzyna; Popielarz, Roman
Monitorowanie procesu utwardzania żywic epoksydowych za pomocą sondy fluorescencyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Rakoczy, Jan; Kupiec, Krzysztof; Błąk, Agata; Larwa, Tomasz
Usuwanie wody ze spirytusu gorzelnianego w celu otrzymania bioetanolu paliwowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Szczepanek, Alicja; Jasiński, Radomir
Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji C-m,m, p-trimethoksyfenylo-N-p-methylofenylonitronu z E-3,3,3-trichloro-1-nitropropenem-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Włodarczyk, Andrzej J.; Romańczyk, Piotr P.; Lubera, Tomasz
Synteza i właściwości elektrochemiczne biskrezolanowych kompleksów nitrozylowych molibdenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Pawlik, Henryk; Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej
Peri- i regioselektywność cykloprzyłączenia nitroetenu do Z-C-antranilo-N-arylonitronów w świetle teorii FMO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara
Farmaceutyczne układy rozproszone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr
N-benzylowanie ftalimidu w warunkach bezrozpuszczalnikowej katalizy międzyfazowej (PTC)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan
Poly(aspartic acid) – based catalysts for the oxidation reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Solińska, Mieczysława
Biofuel production support mechanisms – their utilization growth factor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Banach, Marcin; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna
Skondensowane fosforany sodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Laszuk, Andrzej; Pabiś, Aleksander; Szoja, Joanna; Wróblewski, Wojciech
Prędkość krytyczna w przypadku fluidyzacji materiałów pylistych dodatkowo mieszanych mechanicznie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Czarnecka, Wioleta; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt
Basic principles of waste management in the municipal and economic sectors in the Świętokrzyskie Province in the years 2003-2006
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2008
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4

poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 17
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/