Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Ch, Chemia
Czasopismo Techniczne. Chemia
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6298
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Chem. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 329
poprzednie
1 ... 1011121314151617
następne

Pielichowski, Krzysztof; Pielichowski, Jan; Stańczyk, Piotr
Degradacja termiczna poli(chlorku winylu)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Kocwa-Haluch, Renata; Lemek, Małgorzata
Drożdżaki rozkładające fenol i związki fenolowe. Cz. II. Rola drożdżaków w ściekach przemysłowych i układach technologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
Kocwa-Haluch, Renata; Czaplicka-Kotas, Anna
Drożdżaki rozkładające fenol i związki fenolowe. Cz. I. Zapoczątkowanie i rozwój badań nad drożdżakami rozkładającymi fenol i jego pochodne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
Akajew, Oleg; Ostrowski, Czesław
Współkrystalizacja jonów fosforanowych z dwuwodnym siarczanem wapnia podczas jego wzrostu w układzie CASO4-H3PO4-H2O
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Pielichowski, Krzysztof; Pielichowski, Jan; Maurer, Katarzyna
Badanie blend PVC metodą FT-IR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1997
ISSN: 0011-4561
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Gollinger, Marta
Restrukturyzacja produkcji fosforanu paszowego i jej efekty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Krochmal, Dariusz
Badania wpływu składu roztworów wodnych trietanoloaminy na absorpcję [SO2] i [NO2] z powietrza za pomocą próbników pasywnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Jodko, Marek; Wzorek, Zbigniew
Badania nad możliwością rozdziału osadów cynkowo-żelazowych na drodze trawienia alkalicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Pielichowski, Krzysztof
Badanie własności cieplnych mieszanin poli(chlorku winylu) w celu ich recyklizacji surowcowej metodami termicznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Nowak, Krystyna; Suryło, Piotr; Woźniak, Marian
Widma masowe wybranych aminopikryloazanaftalenów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Bulewicz, Elżbieta M.; Kozak, Adam
Przemiany fazowe zachodzące w popiołach węglowych z palenisk fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Kozak, Adam
Równowagi fazowe w układzie [MgSO4-CO(NH2)2-H2O]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Bulewicz, Elżbieta; Dudek, Krystyna
Rola związków wapnia w utylizacji popiołów z palenisk fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Akajewa, T.; Ostrowski, Cz.; Akajew, O.
Przesycenie siarczanem wapnia układu [CaSO4-NH4No3-H2O]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Akajewa, T.; Ostrowski, Cz.; Akajew, O.
Szybkość wzrostu kryształów gipsu w układzie [CaSO4-NH4NO3-H2O]
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Baterowicz, Anna; Wójtowicz, Andrzej
Oznaczenie metali w pyłach powietrza przez uczestników porównań między laboratoryjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Czesław
Opracowanie technologii cementu o zmodyfikowanym składzie fazowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Pielichowski, Krzysztof
Degradacja termiczna modyfikowanych poliuretanów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1996
ISSN: 0011-4561
Handzlik, Jarosław; Ogonowski, Jan
Analiza termodynamiczna i kwantowochemiczna metatezy bezwodnika kwasu maleinowego i etylenu do bezwodnika kwasu akrylowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561
Ostrowski, Czesław
Tlenki galu i ich połączenia z tlenkami innych pierwiastków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 1995
ISSN: 0011-4561

poprzednie
1 ... 1011121314151617
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/