Chemical and Process Engineering: New Frontiers


Wariant tytułu Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/cpe
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 137
poprzednie
1234567
następne

Michnowska, Estera
Porównanie ważniejszych metod obliczania parametrów krytycznych i współczynnika acentrycznego węglowodorów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Tabiś, Bolesław; Handzlik, Jarosław; Grzywacz, Robert
Badanie i modelowanie hydrodynamiki reaktora heterogenicznego gaz-ciecz typu barbotażowego z recyrkulacyjną rurą centralną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Berezowski, Marek
Stabilność reaktora chemicznego z recyklem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
ISSN: 0208-6425
Tabiś, Bolesław
Parametric dependence in problems of chemical equilibrium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
Tabiś, Bolesław
Zależność parametryczna w zagadnieniach równowagi chemicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
Taler, Jan; Zima, Wiesław
Pomiar zmiennych w czasie współczynników wnikania ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
Styrylska, Teresa; Starostka, Wojciech; Litwin, Marek
Wyznaczanie średnich współczynników wnikania ciepła uogólnioną metodą Wilsona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
Tabiś, Bolesław; Grzywacz, Robert
Dynamika ilościowa układu sprzężonych reaktorów fluidyzacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
Kamieński, Jerzy
Warunki dyspergowania gazu w cieczy mieszadłami tarczowymi z łopatkami dzielonymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
Kamieński, Jerzy
Mieszanie układu dwufazowego ciecz-gaz w aparacie z dwoma mieszadłami turbinowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1993
ISSN: 0208-6425
Matras, Zbigniew
Turbulentny przepływ czysto lepkich, nienewtonowskich roztworów polimerów i rozwodnionych farb emulsyjnych w rurach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Dynamika pól temperatury fluidyzacyjnych wymienników ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Ciesielczyk, Ewa; Gawdzik, Andrzej
Nieizotermiczny, dwufazowy model reaktora fluidyzacyjnego procesu zgazowania węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Heterogeniczne reakcje autokatalityczne z towarzyszącym im wewnętrznym transportem masy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Heterogeniczne reakcje autokatalityczne z towarzyszącym im zewnętrznym transportem masy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Hydrodynamika trójfazowego złoża fluidalnego zraszanego olejem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Ciesielczyk, Włodzimierz
Wnikanie masy w pierwszym okresie suszenia fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy; Wojciechowski, Bronisław Witold
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze fluidyzacyjnym z dezaktywującym się katalizatorem : dyfuzja wewnętrzna ma wpływ wyłącznie na reakcje katalityczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy; Wojciechowski, Bronisław Witold
Wpływ dyfuzji wewnętrznej na przebieg reakcji katalitycznych w reaktorze rurowym z dezaktywującym się katalizatorem : dyfuzja wewnętrzna ma wpływ na reakcje katalityczne oraz na przebieg dezaktywacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992
Grzesik, Mirosław; Skrzypek, Jerzy
Wieloskładnikowy transport masy w ziarnie katalizatora miedziowego syntezy metanolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1992

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/