Chemical and Process Engineering: New Frontiers


Wariant tytułu Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/cpe
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 137
poprzednie
1234567
następne

Burghardt, Andrzej; Berezowski, Marek; Jacobsen, Elling W.
Approximate characteristics of a moving temperature front in a fixed-bed catalytic reactor based on a heterogeneous reactor model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław
Rola kryjówek mikrobiologicznych w dynamice bioreaktora zbiornikowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1999
ISSN: 2300-1925
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Ptaszek, Paweł; Grzywacz, Robert; Żukowski, Witold
Analiza teoretyczna zjawisk statycznych i dynamicznych występujących w systemach opartych na kaskadzie reaktorów zbiornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław
Dynamika nieliniowa bioreaktora zbiornikowego dla procesu w układzie drapieżnik–ofiara. Zdolność produkcyjna reaktora nieregulowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1998
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Jacobsen, Elling W.
Chaos w reaktorze rurowym z recyrkulacją. Wpływ temperatury czynnika chłodzącego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1998
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burghardt, Andrzej; Berezowski, Marek
General analysis of the dynamics of processes occuring in a porous catalyst pellet
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1997
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław; Żukowski, Witold
Autotermiczność i krotność stanów ustalonych węzła rozdzielnego zgazowania węgla w złożach fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1997
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krawczyk, Janusz; Rosiński, Jerzy
Możliwości zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego : Część 1, inercyjny odpylacz przewałowy o działaniu okresowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1997
Krawczyk, Janusz; Rosiński, Jerzy
Możliwości zmniejszenia zużycia wody w procesie odpylania mokrego : część 2, graniczny stopień recyrkulacji wody w odpylaczach przewałowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1997
Berezowski, Marek
Separacja stanów stacjonarnych adiabatycznego homogenicznego reaktora zbiornikowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1996
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mieszkowski, Andrzej; Dyląg, Michał
Untersuchungen des zyklones mit inneren einbauelementen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1995
ISSN: 0208-6425
Zalewski, Wojciech; Gryglaszewski, Piotr Antoni
Pole powierzchni międzyfazowej ciecz-gaz podczas grawitacyjnego spływu cieczy po rurach poziomych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1995
ISSN: 0208-6425
Laszuk, Andrzej
Badania hydrodynamiki przeciwprądowej fluidyzacji trójfazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1995
Mieszkowski, Andrzej; Talaga, Jan; Maszek, Ludwik
Badania dyszy zasilającej reaktory do spalania odpadów ciekłych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1995
Żukowski, Witold; Tabiś, Bolesław
Efekty hydrodynamiczne i kinetyczne procesów nierównomolowych w izotermicznych złożach fluidalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Kupiec, Krzysztof; Georgiou, Andreas
Efekty termiczne adsorpcji adiabatycznej w złożu stacjonarnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Gryglaszewski, Piotr Antoni; Zalewski, Wojciech
Wpływ promienia krzywizny powierzchni spływu na długość fali powierzchniowej powstającej podczas grawitacyjnego spływu cieczy po poziomym cylindrze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Tabiś, Bolesław
Analiza procesu syntezy metanolu w reaktorze fluidyzacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Bębenek, Bartłomiej
Reologia roztworów kationowych środków powierzchniowo czynnych. Cz. 2, lepkosprężyste właściwości roztworów wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994
Bębenek, Bartłomiej
Reologia roztworów kationowych środków powierzchniowo-czynnych. Cz. 1, stan wywołany ścinaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1994

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/