Chemical and Process Engineering: New Frontiers


Wariant tytułu Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/cpe
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 137
poprzednie
1234567
następne

Burghardt, Andrzej; Berezowski, Marek
Approximate characteristics of a moving temperature front in an fixed-bed catalytic reactor. The case of vanishing thermal front propagation velocity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Litwin, M.; Zalewski, W.
Chłodnice wyparne wody przeznaczone do pracy w kopalniach miedzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krawczyk, J.; Kuzio, S.
Desorpcja tlenu z wody w aparacie kolumnowym z wypełnieniem pakietowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciesielczyk, W.
Zastosowanie estymacji nieliniowej do wyznaczania równań krzywych równowagi desorpcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kamieński, J.; Niznik, J.
Moc mieszania cieczy barbotowanej gazem w warunkach superpozycji przepływów wzbudzanych przez mieszadła turbinowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kamieński, J.; Wójtowicz, R.
Moc mieszania cieczy w mieszalniku wibracyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kamieński, Jerzy; Wójtowicz, Ryszard
Wielkość kropel podczas rozpraszania cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych w mieszalniku wibracyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matras, Z.; Malec, W.
Przepływ reostabilnych cieczy nienewtonowskich w rurach zakrzywionych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzywacz, Robert
Analiza stanów stacjonarnych reaktora biochemicznego typu air-lift dla różnych struktur hydrodynamicznych przepływu mediów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Magiera, J.; Pabiś, A.
Stratyfikacja temperatury w zbiorniku magazynowym gorącej wody z okresowym uzupełnianiem jej ubytków wodą zimną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Komorowicz, T.; Magiera, J.
Analiza wyników badań i ocena pracy wypełnienia pierścieniowo-strukturalnego listkowego (PSL)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Talaga, J.
Measurements of turbulent-flow parameters in a stirred mixer
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Mieszkowski, A.
Researches on cyclone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciesielczyk, W.
Mathematical model of batch fluidized bed drying kinetics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.
Gruntowe wymienniki ciepła - metody obliczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krawczyk, J.; Maszek, L.; Mieszkowski, A.; Roszak, Z.
Analysis of the toroidal jet mill operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kupiec, K.; Zieliński, Ł.
The influence of axial dispersion on breakthrough curves for adsorption systems with nonlinear equilibrium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, M.; Jacobsen, E. W.; Grzywacz, R.
Increased performance through autonomous oscillations in tubular reactors with recycle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Poniewierski, M.; Środulska-Krawczyk, M.
Influence of surface structures on heat transfer in apparatus with thin film flow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2001
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gosiewski, Krzysztof; Moszczyński, Marek; Bartmann, Ulrich; Berezowski, Marek
Uproszczony model dyfuzji wewnętrznej w katalitycznej konwersji metanu do gazu syntezowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 1999
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/