Chemical and Process Engineering: New Frontiers


Wariant tytułu Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Wydawca Polish Academy of Sciences. Committee of Chemical and Process Engineering

De Gruyter
ISSN 0208-6425
e-ISSN 2300-1925
Skrót Chem. Process Eng-inz.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/cpe
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 137
poprzednie
1234567
następne

Kamieński, Jerzy; Talaga, Jan; Wójtowicz, Ryszard; Duda, Andrzej
Parameters of turbulence in a stirred vessel equipped with two impellers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2007
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław; Siudzińska, Renata
The influence of biomass hold-up on the aeration conditions of microorganisms in an aerobic biodegradation process operated in a cascade of bioreactors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2006
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Malinowski, Łukasz; Rup, Kazimierz
Analiza teoretyczno-doświadczalna pomiaru strumienia objętości płynu za pomocą przepływomierza kolanowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2006
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matras, Zbigniew; Walczak, Stanisław
Identyfikacja złozonych reologicznie cieczy nienewtonowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2006
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tal-Figiel, Barbara
Emulsions in cosmetics and medicine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2006
ISSN: 0208-6425
Matras, Z.; Walczak, S.
Anomalne zjawisko przepływowe wywołane dodatkami polimerowo-micelarnymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2006
ISSN: 0208-6425
Matras, Zbigniew; Walczak, Stnisław
Identyfikacja złożonych reologicznie cieczy nienewtonowskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2006
ISSN: 0208-6425
Berezowski, Marek
Złożona struktura stanów oscylacyjnych układu reaktorów zbiornikowych połączonych równolegle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Smuła, Joanna
Zależność wymiaru fraktalnego rozwiązań dynamicznych modelu rurowego reaktora chemicznego z recyrkulacją masy od parametrów układu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek; Grabski, Artur
Dynamika heterogenicznych chemicznych reaktorów rurowych z cieplnym sprzężeniem zwrotnym realizowanym w zewnętrznym wymienniku rurowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata
Modelowanie przepływu zawiesiny lodowej w rurach prostych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Mika, Łukasz; Zalewski, Wojciech
Współczynnik przejmowania ciepła podczas przepływu lodu zawiesinowego przez wężownice wymienniki ciepła
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Magiera, Janusz; Juda, Tomasz
Badania sprawności kolektorów słonecznych w warunkach rzeczywistych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Osocha, Przemysław; Duda, Piotr; Węglowski, Bohdan
Wyznaczanie zmian temperatury i naprężeń w elementach grubościennych rurociągów pary
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Magiera, Janusz; Kołtuniewicz, Andrzej; Komorowicz, Tadeusz
Wyznaczanie maksymalnych stężeń składnika olejowego oraz współczynników wnikania masy w retentacie w procesie ultrafiltracji okresowej odpadowych emulsji olejowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2004
ISSN: 0208-6425
Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan; Mirek, Rafał; Georgiou, Andreas; Zieliński, Łukasz et al.
Wyznaczanie i analiza krzywych przebicia w adsorpcyjnym odwadnianiu etanolu na zeolitach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2003
ISSN: 0208-6425
Tabiś, Bolesław
Analiza teoretyczna i numeryczna procesu mikrobioloicznego w immobilizowanym biofilmie dla kinetyki wielosubstratowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2002
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzywacz, Robert; Tabiś, Bolesław
Statyczna i dynamiczna struktura stanów stacjonarnych kaskady bioreaktorów dla procesu mikrobiologicznego z podwójnym poziomem troficznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2002
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Berezowski, Marek
Złożona struktura stanów stacjonarnych układu równolegle połączonych reaktorów zbiornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2002
ISSN: 0208-6425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tabiś, Bolesław; Gniadek, Leszek
Zagadnienie optymalnej produkcji metanolu w reaktorze fluidyzacyjnym z recyrkulacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical and Process Engineering: New Frontiers
Data wydania: 2002
ISSN: 2300-1925
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
1234567
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/