Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection


Wariant tytułu Ochrona Przed Korozją
Ochrona przed Korozją
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0473-7733
e-ISSN 2449-9501
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem)
Skrót Ochr. przed Koroz.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
6 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 72
poprzednie
1234
następne

Dębska, Dominika
The effect of carbonate aggregate reaction in cement concrete on long-term changes in strength due to corrosion exposition conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2015
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 12
Pietryka, Izabela; Żurek, Zbigniew; Jaroń, Artur; Jóźwik, Paweł
Wysokotemperaturowe utlenianie cienkiej foli Ni3Al w atmosferze powietrza z dodatkiem SO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2015
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 12
Fiertak, Maria; Kańka, Stanisław
Badania i ocena szybkości korozji stali w środowisku skażonej otuliny z żelbetowych trzonów kominów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2014
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Brojanowska, Agnieszka; Załuska, Bartłomiej; Kazior, Jan; Wierzchoń, Tadeusz
Odporność korozyjna spiekanych stali 17-4PH o różnej porowatosci po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2014
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Sońta, Grzegorz; Dudek, Agata; Selejdak, Jacek ; Pietryka, Izabela
Odporność korozyjna spieku z modyfikowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2014
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula; Aleksiun, Marek
Beton cementowo-polimerowy zastosowany do naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2014
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
The influence of fungi on cement materials containing nanoadditives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2014
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Dębska, Dominika
The impact of liquid environments containing Mg2+ and SO42- ions on the durability of cement concrete with limestone aggregates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2014
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew
Stability test of the Ni and Ni-Co porous electrode
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2013
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Jaroń, Artur
Preparation of porous Ni-Co sinters by subsequent oxidation/reduction method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2013
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w oczyszczalni ścieków
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2013
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Dębska, Dominika
Wpływ środowiska ciekłego na trwałość betonu cementowego z kruszywem dolomitowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2013
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami poddanych działaniu mikroorganizmów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Kozak, Aleksander
Wpływ grzybów pleśniowych na właściwości mechaniczne i wilgotnościowe tworzyw cementowo-polimerowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 2449-9501
Jaroń, Artur
Wykorzystanie wirującej elektrody w badaniach wydzielania wodoru na porowatej elektrodzie niklowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
Chmura, Edyta; Żurek, Zbigniew; Jaroń, Artur
Badanie korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej typu Crofer 22APU w atmosferach zawierających parę wodną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
Chmura, Edyta; Żurek, Zbigniew; Jaroń, Artur; Stawiarski, Adam
The study of ferritic steel of Crofer 22 APU Type at high temperatures in Argon and air atmosphere containing water vapor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew
Influence of cobalt content on the process of hydrogen evolution on the Ni-Co porous electrode
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
Zaborski, Adam
Symulacja numeryczna wpływu korozji chemicznej betonu na nośność elementów żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2012
ISSN: 0473-7733
Brojanowska, Agnieszka; Kamiński, Janusz; Trojanowski, Janusz; Kazior, Jan; Wierzchoń, Tadeusz
Odporność korozyjna spiekanej stali austenitycznej 316L po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
ISSN: 0473-7733

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/